Veel gestelde vragen

Bij hulpverlening voor kinderen zijn vaak meerdere mensen betrokken. Natuurlijk zijn dit vaak de ouders of verzorgers, in sommige gevallen zijn ook de school, jeugdzorg of andere hulporganisaties betrokken bij het hulpverleningstraject. Binnen de BamBoe werken we integraal en met software waar elk behandelmoment in wordt gerapporteerd en waar de ontwikkeling van de hulpverlening goed te volgen is. Ouders of verzorgers kunnen meekijken in de rapportages en hierop eventueel direct reageren of vragen stellen binnen de beveiligde omgeving van het cliëntendossier. De ouders of verzorgers bepalen zelf wie ook toegang hebben tot de rapportages, zoals bijvoorbeeld school. Hieronder staan de veel gestelde vragen over de hulpverlening bij kinderen in het algemeen en specifiek over onze werkwijze rond de dossiervorming. De BamBoe voldoet aan alle richtlijnen die voor de zorgsector en voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zijn opgesteld.

Is er een wachtlijst voor hulpverlening bij kinderen?
Kan de behandeling of begeleiding ook thuis plaatsvinden?
Ik wil weten wat mijn kind heeft besproken met de hulpverlener(s), kan dat?

Van jongeren en jongvolwassenen wordt veel gevraagd in onze soms complexe maatschappij, er is veel te leren en de verwachting ligt hoog. Een jongere of jongvolwassene komt veel keuzes tegen op zijn pad. Soms lukt het niet om alles helder te krijgen en ontstaan er gedragsproblemen, deze problemen kunnen in ernstige mate effect hebben op de thuissituatie, op school of werk en binnen de sociale omgeving. Als de jongere of jongvolwassene een vorm van een beperking heeft dat wordt het nog complexer. De BamBoe heeft de expertise in huis om jongeren en jongvolwassenen te helpen op sociaal en emotioneel vlak. Jongeren met een licht verstandelijke beperking, ADD, ADHD of autisme kunnen we helpen met intensieve behandeling of begeleiding. De BamBoe heeft eveneens de expertise om jongeren te helpen die worstelen met de geaardheid, een geslachtsverandering, rouwverwerking, eenzaamheid, pesten of bepaalde nare gebeurtenissen moeten verwerken. Naast behandeling en begeleiding is dagbesteding mogelijk om geleidelijk en aangepast op de cliënt, te werken om vaardigheden op sociaal en maatschappelijk vlak aan te leren en een weg uit te zetten naar werk of opleiding.

Is er een wachtlijst voor hulpverlening bij jongeren?
Hoe kan ik me aanmelden bij de BamBoe?
Wat moet ik zelf betalen en wat als ik geen geld heb?
Wat zijn de tijden voor dagbesteding?
Wordt ik voor dagbesteding opgehaald of moet ik met eigen vervoer komen?
Krijg ik een vergoeding voor mijn werk in de dagbesteding?
Kan de BamBoe mij helpen bij mijn Burn-out?

Vraag op opmerking?