Scroll Top

Over de BamBoe

De BamBoe | hoofdlocatie | franeker

Allereerst welkom op onze website, we gaan de BamBoe even aan je voorstellen

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe is een zorgaanbieder met oog voor kwaliteit. Onze betrokken en eigentijdse werkwijze heeft zich in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld tot een organisatie met een brede expertise op het gebied van (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de cliënt. Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze hulpverleners resulteren in betere ontwikkeling van de cliënt en vaak kortere zorgtrajecten. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Het verzorgingsgebied van de BamBoe is Noordwest Friesland. De BamBoe is met twee locaties gevestigd in Franeker. Afhankelijk van de hulpvraag vindt de hulpverlening plaats bij de BamBoe of ambulant wanneer de thuissituatie een rol speelt in het proces, zoals bij gezinshulpverlening (IAG) of bij begeleid zelfstandig wonen. Elke hulpverlener bij de BamBoe werkt altijd onder supervisie van een regiebehandelaar zodat visie en inzicht gedeeld kan worden om tot een nog beter behandelplan te komen.

Hulpverlening

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe is een professionele en ambitieuze organisatie. De BamBoe is een in Noord-West Friesland gevestigde zorgaanbieder en richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De BamBoe biedt (ortho)pedagogische en psycho-sociale hulpverlening aan mensen met psychische, licht verstandelijke beperkingen en Autisme. Naast individuele ondersteuning biedt de BamBoe ook gezinsbehandeling en trainingen voor kleine groepen. Binnen de BamBoe werken professionals met verschillende expertises zodat we binnen de hulpverlening van therapeuten en ondersteuners vrijwel elke hulpvraag kunnen beantwoorden. Onze GZ-psycholoog is als regiebehandelaar betrokken in hulpverleningstrajecten. Daarnaast is deze verantwoordelijk voor diagnostisch onderzoek en psycho-educatie.

Dagbesteding

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe biedt twee vormen van een zinvolle dagbesteding op verschillende locaties.

De arbeidsgerichte dagbesteding is geheel afgestemd op de ontwikkeling en vaardigheden van de cliënt. Naast begeleiding binnen de dagbesteding zal geprobeerd worden een beeld te krijgen over andere factoren waar ondersteuning nodig is en geboden kan worden, die de kans van slagen bevorderen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, hoe is de thuissituatie, zijn er schulden, is er een verslaving, hoe is de vrijetijdsbesteding, is er een sociaal netwerk, etc. Arbeidsgerichte dagbesteding vindt plaats in een echte werksituatie, afhankelijk van de ontwikkeling van de cliënt zal onze jobcoach mogelijkheden gaan zoeken voor een werkervaringsplaats, een werk-leertraject, een opleiding of wellicht een betaalde baan. Er is een ruim aanbod aan richtingen binnen de dagbesteding, zoals het werken in een timmerwerkplaats, werken in het groen, werken als vormgever van drukwerk of als webdesigner, werken met muziek, werken als productiemedewerker of inpakker. Vanaf begin 2021 komen hier werken in een winkel en werken in de horeca bij.

De belevingsgerichte dagbesteding is gericht op recreatieve-, sportieve-, muzikale-, creatieve- en sociaal-culturele activiteiten, zonder enige prestatiedruk. Hierbij staan ontmoeting en een positieve beleving voor de cliënt voorop. Binnen de belevingsgerichte dagbesteding is tevens aandacht voor het maatschappelijke en sociale leven na of buiten de dagbesteding. Voorbeelden hiervan kunnen zijn, weerbaarheid, sociale vaardigheden, vrijetijdsbesteding of sociaal netwerk. Voor de belevingsgerichte dagbesteding heeft de BamBoe een ruime creatieve ruimte beschikbaar met uitgebreide mogelijkheden en een uitgebreide muziekruimte met verschillende muziekinstrumenten, een zanginstallatie en zelfs een complete studio om muziek of teksten te schrijven en om eigen muziek of zang op te nemen. Het nieuwste project van de BamBoe is een radiostation, HitRadio de BamBoe. In de praktijk blijkt dit een goed leerdoel te zijn op het gebied van communicatie en het durven doen.

Zorgondernemers de BamBoe

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Perry van Zon
Algemeen directeur

Jelte Krikke | Sociaal Pedagogisch Hulpverlener | Zorgorganisatie de BamBoe

Jelte Krikke
Zorg directeur

Contact

de BamBoe Voorstraat 74 Franeker

Heb je vragen, opmerkingen of wil je de BamBoe eens komen bezoeken, neem dan gerust contact met ons op.