Arbeidsgerichte dagbesteding

Arbeidsgerichte dagbesteding de BamBoe

Leren en ervaren in een echte werkomgeving met begeleiding op maat

De arbeidsgerichte dagbesteding is geheel afgestemd op de ontwikkeling en vaardigheden van de cliënt. Omdat de BamBoe zoveel mogelijk verbinding zoekt met het bedrijfsleven en zich vestigt op het terrein van bestaande bedrijven, vindt de dagbesteding plaats in een echte werkomgeving. In de praktijk spreken we dan ook niet over dagbesteding, het is gevoelsmatig prettiger voor cliënten om onderdeel te zijn van het bedrijfsleven. Naast het arbeidsgericht leren en ervaren is de sociale ontwikkeling van de cliënt ook een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Vanaf een 0-meting volgen we cliënten in de ontwikkeling en werken we bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfvertrouwen, contact maken, prestatiedruk en samenwerking. Het begeleidingsplan wordt elk half jaar geëvalueerd, terwijl de dagrapportages een goed beeld geven over de ontwikkeling van de cliënt. Afhankelijk van deze ontwikkeling wordt uiteindelijk onze jobcoach betrokken bij de cliënt om samen te werken richting een werkervaringsplaats, een opleiding, een werk/leer traject of wellicht betaald werk.

Voor wie is arbeidsgerichte dagbesteding bedoeld

De arbeidssgerichte dagbesteding is bedoeld voor jongeren en volwassenen die psychisch kwetsbaar zijn of een licht verstandelijke beperking hebben en met de juiste begeleiding perspectief hebben op werk. De BamBoe biedt deze groep een arbeidsgerichte dagbesteding waar naast het leren en ervaren, de nadruk ligt op het sociaal en maatschappelijk activeren van de cliënt. Het uiteindelijk doel is een doorstroming naar het bedrijfsleven. Voor jongeren is dit vaak de eerste baan, onze jobcoach begeleid deze stap en ondersteund indien nodig de eerste maanden. Volwassenen zijn vaak tijdelijk uit het arbeidsproces geraakt, onze jobcoach zal de re-integratie begeleiden en waar nodig blijven ondersteunen.