Gezinshulpverlening

Dramatherapie de BamBoe

Gezinshulpverlening is een krachtige hulpvorm voor het hele gezin

Voor het opvoeden van kinderen bestaat geen handleiding, ieder kind is immers anders. Elke ouder wil het beste voor zijn kind maar soms blijkt opvoeden toch best lastig, zeker als er zich gedragsproblemen ontwikkelen bij het kind. Het kan de sfeer binnen het gezin behoorlijk bepalen en het gevoel geven van alles geprobeerd te hebben maar de interactie met het kind verbetert niet. Dan kan het fijn zijn als er iemand met een frisse blik meekijkt. Iemand die ervaring heeft met opvoeden, kan adviseren bij gedragsproblemen en aandacht heeft voor het functioneren van het gezin. De gezinshulpverlener van de BamBoe kan bijdragen om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken en te kijken welke vaardigheden de ouders kunnen helpen om met de gedragsproblemen van het kind om te gaan.

 

In de samenwerking tussen het gezin en de gezinshulpverlener worden moeilijkheden omgezet naar mogelijkheden. Uitgangspunt is dat ieder gezinslid uniek is, waardoor elk opvoedprobleem een eigen aanpak vereist. De gezinshulpverlener levert daarom maatwerk en is betrokken bij het gezin. Wanneer er sprake is van een kind met een beperking (binnen de BamBoe spreken we liever van een kind met een uitdaging) zoals bijvoorbeeld, autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking, is het vinden van de juiste afstemming tussen het kind en de andere gezinsleden juist van groot belang. Met specifieke vaardigheden voor de ouder zal de relatie tussen ouder en kind sterk verbeteren en maakt het plezier van opvoeden weer onderdeel uit van het gezin.

 

 

Gezinshulpverlening de BamBoeGezinshulpverlening is een krachtige hulpvorm voor het hele gezin.

Gezinshulpverlening is een hulpvorm die breed kan worden ingezet, wanneer door allerlei omstandigheden ingewikkelde problemen zijn ontstaan, en de interactie tussen ouder en kind niet meer optimaal is. Het is belangrijk om te kijken wat wel goed gaat waardoor de ouder weer in de eigen kracht komt te staan. In het stukje wat minder goed gaat kan de gezinshulpverlener ondersteunen en samen met de ouder kijken hoe dit misschien anders kan. Verschillende oorzaken kunnen hier aan ten grondslag liggen, zoals problemen binnen de relatie of familie, ingrijpende gebeurtenissen, ontwikkelings- of gedragsstoornissen, seksualiteit, rouwverwerking of een scheiding. De gezinshulpverlener van de BamBoe werkt ambulant, en komt dus thuis in het gezin.

 

 

Voorbeelden van opvoedingsproblemen:
 • Waarom luistert ons kind niet?
 • Hoe stimuleren wij de ontwikkeling van ons kind?
 • Wat moeten we doen als ons kind niet eet of slaapt?
 • Hoe gaan wij om met driftbuien?
 • Onze kinderen hebben altijd ruzie, hoe kunnen we daar het beste op reageren?
 • Ons kind heeft een diagnose binnen het autisme spectrum, hoe gaan we hier mee om?
 • Ons kind heeft de diagnose ADHD, hoe kunnen we hier mee omgaan?
 • Ons kind heeft de diagnose PDD-NOS, hoe kunnen we hier mee omgaan?
 • Hoe komen wij als ouders meer op een lijn?
 • Er zijn moeilijkheden op school (bijvoorbeeld pesten)

 

Gezinshulpverlening kan helpen om:
 • De band tussen ouders en kinderen te versterken;
 • Kinderen en ouderen nieuwe vaardigheden aanleren;
 • Goed gedrag bij kinderen te stimuleren;
 • Kinderen beter leren luisteren;
 • Duidelijke regels te stellen in de opvoeding;
 • Consequent en doortastend reageren op ongewenst gedrag;
 • Discipline maatregelen te gebruiken die effectief zijn;
 • En meer te genieten van het opvoeden.