Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek - de BamBoe

Een psychologisch onderzoek geeft duidelijkheid en richting aan het behandelplan

Een psychologisch onderzoek kan in bepaalde situaties wenselijk zijn en heel waardevol zijn als basis van het behandelplan. Het doel van een psychologisch onderzoek is om een gedetailleerd beeld te krijgen van de verschillende deelgebieden van het psychisch functioneren. Vanuit het verkregen beeld kan het gedrag, de gevoelens of de stoornissen van de cliënt beter begrepen worden, waarna er een diagnose wordt gesteld en gericht behandeld kan worden. Soms is tijdens een intake al duidelijk dat een psychologisch onderzoek wenselijk is, soms komt het voor dat in de behandelfase meer duidelijkheid nodig is en een psychologisch onderzoek alsnog gewenst is. Afhankelijk van het soort onderzoek kan de uitkomst informatie geven over onder andere persoonlijkheid, intelligentie, klachten, vaardigheden of neuropsychologische functies, zoals bijvoorbeeld geheugen en concentratie. Binnen de BamBoe is een GZ psycholoog werkzaam die het psychologische onderzoek afneemt en de eindconclusies worden in de vorm van een rapportage voorgelegd en besproken met de cliënt en eventueel met zijn of haar behandelaar.

 

 

Psychologisch onderzoekHoe wordt een psychologisch onderzoek afgenomen

Een psychologisch onderzoek wordt één op één afgenomen door onze GZ psycholoog op de locatie van de BamBoe. Afhankelijk van het soort onderzoek is dit verdeeld over 2 tot 3 ochtenden van elk 1 tot 2 uur. Na het psychologisch onderzoek worden de eindconclusies of de diagnose in de vorm van een rapportage voorgelegd en besproken met de cliënt of wanneer het om een kind gaat, met de ouders of verzorgers. Het kind ontvangt in een apart gesprek, aangepast aan de leeftijd en het begripsvermogen, uitleg over zijn of haar situatie.

 

 

Welke psychologische onderzoeken zijn er

Er zijn drie verschillende psychologische onderzoeken, deze staan los van elkaar en hoeven dus niet alle drie afgenomen te worden. Welk onderzoek gekozen wordt hangt af van de situatie van de cliënt en welke informatie bijvoorbeeld nodig is voor een gerichte behandeling. Er is geen voorbereiding nodig bij een psychologisch onderzoek. Soms wordt een psychologisch onderzoek gevraagd bij een sollicitatie, ook hier kan de BamBoe bij van dienst zijn.

Intelligentieonderzoek
Het intelligentieonderzoek geeft informatie over het intellectueel functioneren. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, taalopdrachten en doe-opdrachten. Het doel is om een beeld te krijgen van de sterke en minder sterke eigenschappen.

Persoonlijkheidsonderzoek
Bij het persoonlijkheidsonderzoek wordt onder andere gekeken naar hoe iemand omgaat met problemen en tegenslagen. Maar ook naar hoe iemand verder is als persoon en wat de sterke en minder sterke eigenschappen zijn. Naast tal van opdrachten zoals bijvoorbeeld met beeldmateriaal of het schrijven van zinnen waarbij de fantasie gebruikt moet worden, zijn er ook vragenlijsten over de klachten.

Neuropsychologisch onderzoek
Bij neuropsychologisch onderzoek draait het om taken op het gebied van bijvoorbeeld aandacht en concentratie. Resultaten uit dit onderzoek geven onder andere inzicht in concentratievermogen, geheugen, planningsvermogen en ruimtelijk inzicht.