Triple P (positief opvoeden)

Triple P - de BamBoe

Emotionele en gedragsproblemen bij kinderen voorkomen met de Triple P behandelmethode

Triple P is een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. De drie P’s staan voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. Het is een laagdrempelig en integraal programma dat ouders bekend maakt met de basisprincipes voor positief opvoeden en de bijbehorende opvoedvaardigheden. Ouders leren de dagelijkse communicatie in het gezin te gebruiken om hun kinderen te ondersteunen en hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen te stimuleren. De positieve krachten binnen het gezin worden hierdoor versterkt en de risicofactoren verminderd. Binnen de BamBoe is een Triple P getrainde behandelaar werkzaam die ambulant, dus thuis in het gezin, het Triple P programma begeleid. Afhankelijk van hoe het gezin het programma oppakt en afhankelijk van hoe ouders als team samenwerken, zijn gemiddeld 10 sessies nodig van 1,5 uur.

 

 

Triple P - Logo

Voor wie is de behandelmethode Triple P geschikt

De Triple P behandelmethode is geschikt en effectief bevonden voor gezinnen met kinderen van 0 tot 16 jaar met gedragsproblemen die niet stoornisspecifiek zijn. Het doel is dat ouders inzicht krijgen in deze gedragsproblemen en deze kunnen verminderen door het versterken van opvoedingsvaardigheden. Gemiddeld zijn hiervoor 10 sessies van 1,5 uur nodig, in de praktijk is dat vaak onvoldoende wanneer de gedragsproblematiek verband houdt met psychische stoornissen. Wanneer de gedragsproblemen stoornisspecifiek zijn dan kan Triple P een pedagogische basis bieden en zal in de meeste gevallen een combinatie worden gezocht met psychotherapie.

 

 

Wat is het doel van de Triple P behandelmethode

De Triple P behandelmethode is praktisch en de inhoud is herkenbaar voor ouders.  Het doel is dat ouders technieken aanleren zoals bijvoorbeeld, bieden van structuur, geven van opdrachten, communicatievaardigheden, inleven in het kind, complimenten geven en bekrachtigingstechnieken zoals bijvoorbeeld een time out. Daarnaast leren ouders het kind een betere emotieregulatie. Wanneer er sprake is van gedragsproblemen die voortvloeien uit psychische stoornissen zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD, dan kan Triple P een pedagogische basis bieden maar zal een combinatie met psychotherapie gewenst zijn.