Scroll Top

Behandeltarieven

EMDR | expertisecentrum | de BamBoe | Franeker

Vergoedingen tot 18 jaar

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar worden de kosten voor behandeling en diagnostiek voor 100% vergoed vanuit de Jeugdwet. Om behandeling of diagnostiek in te zetten binnen de BamBoe is er een verwijzing nodig van het gebiedsteam van de gemeente of via de huisarts. De BamBoe heeft korte lijnen met de gebiedsteams waardoor een verwijzing naar zorg vaak snel en effectief ingezet kan worden middels een beschikking van betreffende gemeente. Een huisarts kan de verwijzing zowel digitaal via email, middels een schriftelijke verwijzing of rechtstreeks via het Zorgdomein doen. In meer uitzonderlijke situaties kunnen ook jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders een beschikking tot Jeugdhulp afgeven. De wetgever heeft bepaald dat volgens het woonplaats beginsel, betreffende gemeente de kosten voor 100% op zich neemt. Er bestaat geen eigen bijdrage voor deze doelgroep.

Vergoedingen vanaf 18 jaar

Voor volwassenen boven de 18 jaar worden de kosten voor behandeling en diagnostiek in de meeste situaties voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering, door de zorgverzekeraar. Hiervoor geldt wel het eigen risico. Er is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, dit kan digitaal via email, middels een schriftelijke verwijzing of rechtstreeks via Zorgdomein. Het is aan te raden om vooraf te informeren bij de zorgverzekeraar of de kosten vergoed kunnen worden binnen de afgesloten zorgverzekering, gezien hier uitzonderingen in kunnen zitten.

De BamBoe heeft (nog) niet met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Dit betekend dat bij niet gecontracteerde zorg de eigen bijdrage waarschijnlijk hoger ligt. Informeer altijd vooraf bij de zorgverzekeraar wat dit betekend qua kosten binnen jouw afgesloten pakket.

Vergoedingen particulier

Het is natuurlijk altijd mogelijk om de vergoeding voor behandeling of diagnostiek voor eigen rekening te nemen. Er is dan geen verwijzing nodig van de huisarts. Deze situatie komt vaak voor bij diagnostiek voor een WLZ-aanvraag (CIZ) of wanneer een werkgever bereidt is de kosten van een behandeling op zich te nemen, waardoor het herstel sneller en effectiever kan verlopen.

Tarieven voor behandeling door de GZ-psycholoog
Individuele sessie van 1 uur – € 120,-

Tarieven voor behandeling door een (Vak)therapeut
Individuele sessie van 1 uur – € 85,-

Enkelvoudige diagnostiek (inclusief onderzoeksverslag)
Trajectprijs € 1180,-

Zorgcoördinator

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Perry van Zon
Zorgcoördinator

 

Informatie
De zorgcoördinator van de BamBoe heeft inzicht in alle processen binnen de BamBoe en kan meedenken over het inzetten van de juiste en meest effectieve behandeling; 0517-820200 of via het contactformulier op deze website.