Begeleiding en Therapie

Begeleiding en therapie

Een breed aanbod van begeleiding en therapieën voor kinderen, jongeren en volwassenen

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe is een zorgaanbieder met oog voor kwaliteit. Onze betrokken en eigentijdse werkwijze heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met een brede expertise op het gebied van (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de cliënt. Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze hulpverleners resulteren in betere ontwikkeling van de cliënt en vaak kortere zorgtrajecten. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Het verzorgingsgebied van de BamBoe is Noordwest Friesland en wij bieden begeleiding en behandeling aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen. De Bamboe is gecontracteerd door verschillende gemeentes, wat betekend dat de kosten binnen de WMO en Jeugwet volledig vergoed worden. Dit is ook vaak het geval binnen de WLZ.

 

 

Voor kinderen

Het opgroeien en opvoeden van een kind kan lastig zijn, zeker als dit gepaard gaat met een psychische stoornis. De impact op het hele gezin is dan groot en vaak weten niet alle gezinsleden om te gaan met deze situatie. Opvoeden gaat nu eenmaal gepaard met kleine en grote zorgen, niet zo gek dus dat het af en toe wat minder soepel loopt in het gezin. Net als volwassenen kunnen kinderen ook problemen ervaren. Zo kan een kind langere tijd angstig, eenzaam, verdrietig/somber of opstandig zijn. Door vervelende gebeurtenissen kan een kind vastlopen in de ontwikkeling. Dit kan impact hebben op het hele gezin en vraagt veel aandacht en energie van jou als ouder en van de overige gezinsleden. Daarom hebben wij ook aandacht voor het hele systeem en de patronen binnen dit systeem om samen tot oplossingen te komen. De hulpverlening is vooral praktisch en sluit aan bij de behoefte van het kind en zijn of haar mogelijkheden.

 

Welke hulpverlening biedt de BamBoe voor kinderen:

 • Professionele begeleiding en behandeling
 • Individuele aandacht
 • Therapie/ondersteuning bij o.a. Autisme, ADHD, PDD-NOS, ADD, ODD of een licht verstandelijke beperking
 • Creatieve/Dramatherapie bij o.a. angsten, onzekerheid, trauma, rouwverwerking, seksualiteit, pesten
 • Integratieve kindertherapie bij o.a. onverwerkt verleden, nare ervaringen, gedrags- of ontwikkelings-problemen
 • Psychomotorische therapie (PMT) bij o.a. somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid, spanningen, eetproblemen of gedragsproblemen
 • Affectregulerende Vaktherapie bij (ernstige) gedrags- en emotionele problemen
 • Gezinshulpverlening (IAG of IOG) begeleiding in de gezinssituatie
 • Psychologisch onderzoek
 • Tripple P (positief opvoeden)

 

 

Voor jongeren

De maatschappij is best ingewikkeld en iedereen maakt in zijn leven wel eens een periode mee dat het minder goed gaat. Zeker als jongere komt er soms veel op het pad en kan dat bijvoorbeeld een somber gevoel geven somber of het gevoel van niet lekker in de vel zitten. Dit kan gaan over vriendschappen, ouders, school, boosheid, onbegrip, verdriet, angst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, pesten, somberheid of anderen problemen. Met andere woorden, de jongere loopt vast, trekt zich vaak terug of sluit zich af voor bepaalde mensen en weet niet meer om vooruit te komen. Wanneer psychische problemen of gedragsproblemen.

 

Loop je vast en weet je het even niet meer?

Dan kan een begeleider of behandelaar uitkomst bieden. Samen met jou gaan we op zoek, naar een passende oplossing. Daarbij is het belangrijk ook samen te kijken naar wat wel goed gaat, waar je plezier aan beleeft en wat je sterke punten zijn.

 

Welke hulpverlening biedt de BamBoe voor jongeren:

 • Professionele begeleiding en behandeling
 • Individuele aandacht
 • Invulling van een zinvolle dagbesteding of arbeidsgerichte dagbesteding
 • Leertrajecten / Werktrajecten
 • Therapie/ondersteuning bij o.a. Autisme, ADHD, PDD-NOS, ADD, ODD of een licht verstandelijke beperking
 • Vaktherapie drama (creatieve therapie) bij o.a. angsten, onzekerheid, trauma, rouwverwerking, seksualiteit, pesten
 • Affectregulerende Vaktherapie bij (ernstige) gedrags- en emotionele problemen
 • Integratieve therapie bij o.a. onverwerkt verleden, nare ervaringen, gedrags- of ontwikkelings-problemen
 • Psychomotorische therapie (PMT) bij o.a. somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid, spanningen, eetproblemen of gedragsproblemen
 • Gezinshulpverlening (IAG of IOG) begeleiding in de gezinssituatie
 • Psychologisch onderzoek
 • Sociale vaardigheidstraining (groepstraining)
 • Rots en water (groepstraining)

De BamBoe kan je helpen om het probleem op te lossen, of om er beter mee om te gaan, zodat je leven weer leuker wordt.

Onze hulp is vooral praktisch en sluit aan bij jou behoefte en jou mogelijkheden. Samen met jou gaan we op zoek naar een passende oplossing.

 

 

Voor volwassenen

Verschillende oorzaken kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt. Het is dan van belang dat je accepteert dat je problemen hebt. De BamBoe helpt je om inzicht in je problemen te krijgen. Van daaruit kunnen we samen aan een oplossing gaan werken.

 

Welke hulpverlening biedt de BamBoe voor volwassenen:

 • Het accepteren van beperkingen en veranderingen in het dagelijkse leven
 • Omgaan met angsten, onzekerheid, gedragsproblemen, somberheid
 • Het (h)erkennen van emoties en grenzen bij jezelf en anderen
 • Invulling van een zinvolle dagbesteding of arbeidsgerichte dagbesteding
 • Vaktherapie drama (creatieve therapie) bij o.a. angsten, onzekerheid, trauma, rouwverwerking, seksualiteit, onverwerkt verleden
 • Psychomotorische therapie (PMT) bij o.a. somberheid, angst, prikkelbaarheid, onzekerheid, spanningen of eetproblemen
 • Aanbrengen van structuur in je dagelijkse leven.
 • Problemen op het werk, burn-outklachten
 • Het leren zelfstandig wonen (structuur, administratie, praktische vaardigheden
 • Psychologisch onderzoek

De hulpverlening vanuit de BamBoe is altijd maatwerk. Elk probleem vraagt om een unieke aanpak. Na de aanmelding, zal er een intakegesprek plaatsvinden. Je vertelt waar je mee zit en we proberen er samen achter te komen wat je nodig hebt. Je krijgt uitleg over onze mogelijkheden van hulpverlening. Vervolgens stellen we samen met jou een plan van aanpak op, in dit plan staan de hulpvragen en doelen geformuleerd. Vervolgens start de begeleiding/ behandeling.

Onze hulp is vooral praktisch en sluit aan bij jou behoefte en jou mogelijkheden. Samen met jou gaan we op zoek naar een passende oplossing.

 

 

Voor ouders

Je wilt het beste voor je kind. Je wilt dat je kind in staat is, zichzelf staande te houden in deze maatschappij. Maak je je zorgen over je kind? Net als volwassenen kunnen kinderen ook problemen ervaren. Zo kan een kind langere tijd angstig, eenzaam, verdrietig/ somber of opstandig zijn. Door vervelende gebeurtenissen kan een kind vastlopen in de ontwikkeling.

Maar ook als het gaat om problemen van psychische, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van het kind belemmeren. De hulp reikt van gewone opvoeding en ontwikkeling, met normale opvoedingsvragen, tot ernstige ontwikkelings-en opvoedingsproblemen.

Dit kan impact hebben op het hele gezin en vraagt veel aandacht en energie van jou als ouder en van de overige gezinsleden.

 

De bamBoe zorgt ervoor dat het beste in je kind naar boven komt en het pad naar zelfstandigheid en (zelf)vertrouwen aflegt. Onze hulp is vooral praktisch en sluit aan bij jullie behoefte en jullie mogelijkheden. Samen met jullie gaan we op zoek naar een passende oplossing.

 

Welke hulpverlening biedt de BamBoe voor ouders:

 • Gezinshulpverlening (IAG of IOG) begeleiding in de gezinssituatie
 • Triple P (positief opvoeden)
 • Psycho-educatie (beter kunnen aansluiten bij een kind met een beperking)
 • Systeemtherapie voor (samengestelde) gezinnen als verlengstuk op de  individuele therapie voor kinderen of jongeren