Scroll Top

test

“De BamBoe is ‘s werelds snelst groeiende plant en staat symbool voor groei en ontwikkeling. De BamBoe-familie bestaat uit een verscheidenheid aan verschillende BamBoe’s, elke soort heeft zijn eigen unieke eigenschappen en kwaliteiten. Een BamBoe is sterk, flexibel en veelzijdig. Ook al komt de BamBoe langzaam op gang, uiteindelijk wint de BamBoe het van alle andere planten in groei en ontwikkeling.”

Welkom bij de BamBoe

Expertisecentrum Stress en Trauma gerelateerde GGZ

Het expertisecentrum van de BamBoe richt zich op de behandeling van trauma en stress gerelateerde klachten. Hierbij kun je denken aan PTSS, chronische lichamelijke pijnklachten (zonder eenduidige medische oorzaak), langdurige stressklachten tot uiting komend in een burn-out, angststoornissen, het hebben van een overprikkeld brein, etc. Binnen de SGZZ is afgelopen jaren meer aandacht voor de oorsprong van bepaalde klachten. Hierbij wordt steeds meer duidelijk wat de rol is van traumatische ervaringen in de kindertijd.

Trauma is een psychische verwonding die je psychologisch kan verharden en die tevens je mogelijkheden tot groei en ontwikkeling kan verstoren. Vaak is een verminderde flexibiliteit in de omgang met de wereld. Chronische traumatisering kan ervoor zorgen dat je het contact met jezelf een de ander kwijt raakt.

Als gevolg van trauma kan je zenuwstelsel uit balans raken. Je stress-systeem raakt dan overactief, waardoor je steeds veel spanning ervaart. Dit maakt dat we binnen de therapie niet alleen maar aandacht hebben voor beperkende gedachten en overspoelende emoties, maar juist ook de lichamelijke sensaties.
Binnen ons expertisecentrum hanteren we een holistische visie. We beschouwen de mens als geheel en dat maakt dat er zowel aandacht is voor lichaam, geest, gevoelens en gedachten als ook verlangens (zingeving). Hierbij staat de therapeutische relatie centraal. Dit betekent dat we niet zozeer klachtgericht maar vooral persoonsgericht onze clienten benaderen. We vinden het belangrijk dat mensen zich bij ons zich op hun gemak voelen. Dat we samen bekijken welke therapievorm het meest passend is. Daarbij werken we systeemgericht. De naasten worden betrokken in de behandeling en kunnen als belangrijke steunbronnen in worden gezet.

“Trauma is niet hetgeen wat je is overkomen.
Trauma is de reactie van je zenuwstelsel op de gebeurtenis”
  –  Peter Levine

Team | de BamBoe | Franeker

Onze samenwerkingspartners

Binnen de BamBoe werken wij zoveel mogelijk integraal. We werken daarom vaak samen met andere partners binnen het zorgdomein zoals gebiedsteams, huisartsen, scholen en andere betrokken zorgverleners, wat het mogelijk maakt om snel zorgdossiers op te vragen of samen te werken in het belang van de cliënt. We werken dan gezamenlijk aan de doelen van de cliënt. Onderstaand een kleine selectie van onze samenwerkingspartners.

Cedin
ULCO
GGZ
JP van den Bent
Willem Schrikker Stichting
Noordervaart

de BamBoe

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een pestverleden maar ook geweld, misbruik of een ongeluk kunnen zo diep ingrijpen in het leven dat Stress en Trauma ontstaan. Voor het verwerken van een schokkende gebeurtenis is tijd nodig. Duurt die verwerking te lang, dan is er sprake van een Trauma. Het expertisecentrum van de BamBoe richt zich op de behandeling van trauma en stress gerelateerde klachten.

Onze onderdelen

De BamBoe is HKZ gecertificeerd voor kleine organisaties.

HKZ Kleine Organisaties             Kiwa logo

Contact

Postadres:
Postbus 13
8800 AA   Franeker

Bezoekadres:
Voorstraat 74
8801 LE   Franeker

Telefoon:
0517 – 820 200