Scroll Top

Over de BamBoe

De BamBoe | hoofdlocatie | franeker

Allereerst welkom op onze website, we gaan de BamBoe even aan je voorstellen

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe is een zorgaanbieder met oog voor kwaliteit. Onze betrokken en eigentijdse werkwijze heeft zich in de afgelopen 12 jaar ontwikkeld tot een organisatie met een brede expertise op het gebied van (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de cliënt. Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze hulpverleners resulteren in betere ontwikkeling van de cliënt en vaak kortere zorgtrajecten. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Het verzorgingsgebied van de BamBoe is Noordwest Friesland. De BamBoe is met twee locaties gevestigd in Franeker. Afhankelijk van de hulpvraag vindt de hulpverlening plaats bij de BamBoe of ambulant wanneer de thuissituatie een rol speelt in het proces, zoals bij gezinshulpverlening (IAG) of bij begeleid zelfstandig wonen. Elke hulpverlener bij de BamBoe werkt altijd onder supervisie van een regiebehandelaar zodat visie en inzicht gedeeld kan worden om tot een nog beter behandelplan te komen.

Hulpverlening

Centrum voor maatschappelijke ondersteuning en participatie de BamBoe is een professionele en ambitieuze organisatie. De BamBoe is een in Noord-West Friesland gevestigde zorgaanbieder en richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De BamBoe biedt (ortho)pedagogische en psycho-sociale hulpverlening aan mensen met psychische, licht verstandelijke beperkingen en Autisme. Naast individuele ondersteuning biedt de BamBoe ook gezinsbehandeling en trainingen voor kleine groepen. Binnen de BamBoe werken professionals met verschillende expertises zodat we binnen de hulpverlening van therapeuten en ondersteuners vrijwel elke hulpvraag kunnen beantwoorden. Onze GZ-psycholoog is als regiebehandelaar betrokken in hulpverleningstrajecten. Daarnaast is deze verantwoordelijk voor diagnostisch onderzoek en psycho-educatie.

Zorgondernemers de BamBoe

Judith Jong | Orthopedagoog dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Judith Jong
Vennoot
Pratijkhouder

Perry van Zon | Manager bedrijfsvoering | Zorgcoördinator | Manager dagbesteding | Zorgorganisatie de BamBoe

Perry van Zon
Vennoot
Algemeen directeur

Jelte Krikke | Sociaal Pedagogisch Hulpverlener | Zorgorganisatie de BamBoe

Jelte Krikke
Vennoot
Zorg directeur

Contact

de BamBoe Voorstraat 74 Franeker

Heb je vragen, opmerkingen of wil je de BamBoe eens komen bezoeken, neem dan gerust contact met ons op.