Scroll Top

Missie en Visie

Missie en Visie

De missie, visie en kernwaarden van de BamBoe

Missie
De Bamboe is een organisatie met een brede expertise op het gebied van Stress en Trauma, met oog voor kwaliteit. Wij zijn een Expertisecentrum voor Stress en Trauma gerelateerde GGZ met een betrokken en eigentijdse werkwijze. Onze cliënten staan hierin altijd centraal en het aansluiten bij de cliënt is een van onze speerpunten. Bij de BamBoe kijken we niet alleen naar het doel of de hulpvraag maar proberen we zoveel mogelijk een beeld te krijgen van alle factoren die invloed kunnen hebben op het herstel van de cliënt. Onze oprecht betrokken werkwijze en de passie van onze behandelaren resulteren in betere ontwikkeling van herstel van de cliënt en daarmee vaak kortere zorgtrajecten. De missie van de BamBoe is samen te vatten in het bewerkstelligen dat cliënten mee kunnen doen in de maatschappij, op de manier die bij de cliënt past en op een wijze waar de cliënt zich gelukkig bij voelt. Binnen de BamBoe werken we integraal, zijn flexibel en hebben geen 9-tot-5 mentaliteit.

Visie Hulpverlening
De BamBoe richt zich op de diagnostiek, behandeling of begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. De BamBoe biedt (ortho)pedagogische en psychosociale hulpverlening aan mensen met psychische en/of licht verstandelijke beperkingen. Binnen de BamBoe werken professionals met verschillende expertises zodat wij binnen de hulpverlening aan de cliënten vrijwel elke individuele hulpvraag kunnen beantwoorden. We doen dit door de cliënt centraal te zetten en aan te sluiten bij de wensen en de capaciteiten van de cliënt om zo de kans van slagen te bevorderen. Onze werkwijze is zoveel mogelijk integraal. Naast de individuele begeleiding en behandeling worden ook gezinsbehandeling  (IAG) en trainingen voor kleine groepen geboden.

Wij vertalen deze aanpak in een cyclisch proces:

  • Er wordt een begeleidings- of behandel-plan opgesteld.
  • Er wordt integraal samengewerkt met andere organisaties die betrokken zijn bij de cliënt waardoor iedereen samenwerkt ten behoeve van de doelen van de cliënt.
  • Regelmatige evaluaties met de cliënt om zicht te houden op de voortgang. Waarna gerichte doelen gesteld kunnen worden, die samen met andere betrokkenen nagestreefd kunnen worden.

Kernwaarden
Onze waarden geven aan wat een cliënt (en de overige stakeholders) van ons mogen verwachten. Elke hieronder genoemde waarde sluit aan op onze belangrijkste kernwaarde, namelijk dat onze cliënt centraal staat en het aansluiten bij de cliënt essentieel is. De primaire functie van de BamBoe is cliënten te begeleiden of behandelen met een hulpvraag en te ondersteunen in het verwerven en behouden van hun zelfstandigheid in de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden cliënten de regie over hun eigen leven. Mee kunnen doen in de maatschappij, ieder op zijn eigen manier, is waar wij voor gaan.

  • Samen komen we verder, communiceren is daarin belangrijk.
  • Een veilige omgeving voor groei en ontwikkeling.
  • De BamBoe is flexibel, de cliënt staat centraal en houd de regie.
  • Doelen zijn belangrijk, de BamBoe werkt doelgericht.
  • Vertrouwen winnen wij door aan te sluiten bij de cliënt.